•   Bireysel Emeklilik Sistemi’ne kimler katılabilir? 

   Medeni haklarını kullanma ehliyetini haiz kişiler Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılabilir.

 •   Bireysel emeklilik sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girer?

   Emeklilik sözleşmesi, teklif formunun tarafınızdan imzalandığı tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer. Emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihi, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giriş tarihiniz olarak kabul edilir. Şirket emeklilik sözleşmenizi, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde matbu halde gönderir.

 •   Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Cayma Hakkı Var mıdır?

   Bireysel Emeklilik Sistemi’nde emeklilik sözleşmeniz yürürlüğe girmeden önce cayma hakkınız vardır. Cayma halinde durumu, şirketimizin çağrı merkezine veya mektup, faks yahut güvenli elektronik imza ile şirketimize bildirmeniz gerekmektedir.

   Emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden önce şirket hesabına intikal eden giriş aidatı dışındaki ödemeler, en geç ikinci iş gününde OYAK EMEKLİLİK A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu’nda değerlendirilir.Cayma veya teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan ve varsa fon getirileri ile birlikte yedi iş günü içinde ödeyene iade edilir.Ancak,cayma süresinde elde edilen fon getirilerinin 960 YTL’yi aşması durumunda katılımcı tarafından yıllık beyanname ile beyan edilmelidir.Söz konusu istisna tutarı 2008 yılı için geçerli olup, her yıl itibarıyla güncellenmektedir.

 •   Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ne kadar ödeme yapılır?

   Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, ödeyeceğiniz katkı paylarınızı gelecekte almak istediğiniz emekli maaşına veya toplu paraya göre belirlersiniz. En az, seçmiş olduğunuz emeklilik planında belirtilen asgari katkı payı tutarı ile ödemeye başlayabilirsiniz.

   Ödeyeceğiniz katkı payları seçiminize göre TÜFE göstergesindeki değişime bağlı olarak sözleşme yıl dönümlerinde otomatik olarak artmaktadır.

 •   Asgari katkı payları ne kadardır?

   Asgari katkı payı tutarları, emeklilik planlarına göre farklılık göstermektedir.

   OYAK EMEKLİLİK’teki bireysel emeklilik planlarının asgari katkı payı tutarları ile ilgili detaylı bilgiye Müşteri İletişim Merkezi’mizi (444 1 666) arayarak veya Size Ulaşalım formunu doldurarak edinebilirsiniz.

 •   Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Sunulan Haklar Nelerdir?

   a. Hakların Kullanımı

   Bireysel emeklilik sözleşmesinde, sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimlerin aktarımı haklarının, katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

   b.Fon Karması Değişikliği

   Bireysel emeklilik hesaplarınızdaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını, bir yılda azami 6 kez değiştirilebilirsiniz.Katkı payı dağılım oranları;
   • Değişiklik talebinde bulunulan tarihten itibaren ödenecek katkı payı tutarlarını,
   • Bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri,
   • Bireysel emeklilik hesabındaki birikimler ile değişiklik talebinde bulunulan tarihten itibaren ödenecek katkı payı tutarlarını kapsamak üzere yeniden belirlenebilir.

   c.Plan Değişikliği

   Emeklilik planınızı bir yılda azami 4 kez değiştirilebilirsiniz.

   d.Başka Bir Şirkete Aktarım

   Yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle şirkette kalan emeklilik sözleşmeniz kapsamındaki birikimlerinizi başka bir şirkete aktarılabilirsiniz. Aktarım birikimlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılır.
   Eğer giriş aidatı borcunuz varsa bu tutar birikimlerinizden indirilir.
   Aktarım yapılan şirketteki yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmaz. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giriş tarihinizden kaynaklanan süreye ilişkin haklarınız aktarım yapılan şirkette aynen korunur.

   e.Hesapların Birleştirilmesi

   Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan bireysel emeklilik hesaplarınızı birleştirilebilirsiniz.
   Hesap birleştirme sonucunda Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giriş tarihinizden kaynaklanan süreye ilişkin haklarınız korunur.
   Hesap birleştirme ile fon dağılımı değişikliği ve plan değişikliği hakları birleştirilemez. Bu hakların kullanımına ilişkin sınırlamalarda birleştirme sonrası devam eden sözleşme kapsamında kullanılmamış olan haklar dikkate alınır.

 

Ulti Clocks content